CUPRINS MIC MEMORATOR MATEMATIC

miercuri, 9 decembrie 2009

ALGEBRÃ
Elemente de logicã matematicã
Mulţimi
Relaţii binare
Funcţii
Operaţii cu numere reale
Ecuaţii şi inecuaţii de gradul întâi
Numere complexe
Ecuaţii şi inecuaţii de gradul al II-lea
Ecuaţii algebrice de gradul III, IV şi V
Logaritmi
Metoda inducţiei matematice
Analizã combinatorie
Progresii
Polinoame
Permutãri, matrici, determinanţi
Sisteme lineare
Structuri algebrice


GEOMETRIE ŞI TRIGONOMETRIE
Triunghiul
Poligoane convexe
Relaţii metrice în triunghi
Patrulatere
Poligoane înscrise în cerc
Cercul
Complemente de geometrie planã
Poliedre
Corpuri rotunde
Funcţii trigonometrice
Formule trigonometrice
Inversarea funcţiilor trigonometrice
Soluţiile ecuaţiilor trigonometrice simple
Elemete de geometrie analiticã


ANALIZÃ MATEMATICÃ
Siruri
Limite de funcţii
Funcţii derivabile
Asimptote
Primitive
Integrale definite

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu