Recapitulare GEOMETRIE de clasa a VII-a

marți, 28 septembrie 2010

SINTEZA GEOMETRIEI de clasa a VII-a

Read more...

Joaca SuDoKu ONLINE

marți, 14 septembrie 2010

Joaca SuDoKu ONLINE
Se folosesc tastele cu cifre care se afla pe tastatura deasupra literelor.

Read more...

MANUAL GEOMETRIE CLASA A 7 A

joi, 10 iunie 2010

MANUAL GEOMETRIE CLASA A 7 A

Read more...

ARII - TRIUNGHIURI SI PATRULATERE -- CLASA a VII-a

duminică, 24 ianuarie 2010


Read more...

duminică, 3 ianuarie 2010

Read more...

II. Mulţimi

Moduri de definire a mulţimilor. Mulţimile se definesc fie prin indicarea elementelor lor (de pildã {0,1,3} sau {x,y,z}), fie prin specificarea unei proprietãţi caracteristice a elementelor lor (de exemplu {xRx2 – 3x + 2 = 0}).
Mulţimile se noteazã cu litere mari: A, B, C,… X, Y, Z, iar elementele lor cu litere mici: a, b, c,…
Apartenenţa unui element la o mulţime. Dacã un element a aparţine unei mulţimi A, acesta se noteazã aA şi se citeşte “a aparţine lui A”.
Definiţie. Mulţimea vidã este mulţimea care nu are nici un element. Se noteazã cu .II.1. Egalitatea mulţimlor A şi B:
(A = B)  (xA  xB) şi (yB  yA)
Proprietãţile egalitãţii:
1.  A, A = A (reflexivitatea);
2. (A = B)  (B = A) (simetria);
3. (A = B  B = C)  (A = C) (tranzitivitatea);

II.2. Incluziunea mulţimii A în mulţimea B:
(A  B)  (xA  x B)
Mulţimea A se numeşte o parte sau o submulţime a lui B.
Proprietãţile incluziunii:
1.  A, A  A (reflexivitatea);
2. (A  B)  (B  A)  (A = B) (antisimetria);
3. (A  B  B  C)  (A  C) (tranzitivitatea);
4.  A,   A
Relaţia de neincluziune se noteazã A  B.

II.3. Reuniunea mulţimilor A şi B:
A  B = {xxA  xB}
Proprietãţile reuniunii:
1.  A, B: A  B = B  A (reflexivitatea);
2.  A, B, C: (A  B)  C) = A  (B  C) (asociativitatea);
3.  A: A  A = A (idempotenţa);
4.  A: A   = A;
5.  A, B: A  A  B, B  A  B.

II.4. Intersecţia mulţimilor A şi B:
A  B = {xxA  xB}
Proprietãţile intersecţiei:
1.  A, B: A  B = B  A (comutativitatea);
2.  A, B, C: (A  B)  C = A  (B  C) (asociativitatea);
3.  A: A  A = A (idempotenţa);
4.  A: A   = 
5.  A, B: A  B  A, A  B  B
6.  A, B, C: (A  B)  C = (A ⋂ C)  (B C) (distributivitatea intersecţiei faţã de reuniune);
7.  A, B, C: (A  B)  C = (A  C)  (B  C) (distributivitatea reuniunii faţã de intersecţie);
8.  A, B: A  (A  B) = A, A  (A  B) = A (absorbţia).

Definiţie. Mulţimile A şi B care nu au nici un element comun se numesc disjuncte. Pentru ele avem A  B = .

II.5. Diferenţa mulţimilor A şi B:
A \ B = {xxA  xB}
Proprietãţile diferenţei:
1.  A: A \ A = ;
2.  A, B, C: (A \ B)  C = (A  C) \ (B  C);
3.  A, B: A \ B = A \ (A  B);
4.  A, B: A = (A  B)  (A \ B);
5.  A, B, C: A \ (B  C) = (A \ B) \ C;
6.  A, B, C: A \ (B  C) = (A \ B)  (A \ C);
7.  A, B, C: (A  B) \ C = (A \ C)  (B \ C);
8.  A, B, C: (A  B) \ C = A  (B \ C) = (A \ C)  B.

II.6. Diferenţa simetricã a mulţimilor A şi B:
A  B = (A \ B)  (B \ A)
Proprietãţile diferenţei simetrice:
1.  A: A  A = ;
2.  A, B: A  B = B  A (comutativitatea);
3.  A: A   =   A = A;
4.  A, B, C: (A  B)  C = A  (B  C) (asociativitatea);
5.  A, B, C: A  (B  C) = (A  B)  (A  C);
6.  A, B: A  B = A  B \ (A  B)

II.7. Complementara unei mulţimi A în raport cu mulţimea E:
(A fiind o parte a lui E, adicã AE)
CEA = {xxE  xA}
Proprietãţi: (A, BE)
1. CE(CEA) = A (principiul reciprocitãţii);
2. CEA = E \ A;
3. CE = E;
4. CEE = ;
5. A  CEA = A (principiul exluderii terţiului);
6. A  CEA =  (principiul necontradicţiei);
7. A  B  CEB  CEA;
8. A \ B = CE(A  B).

II.8. Formulele lui de Morgan (A, BE)
CE(A  B) = CEA  CEB; CE(A  B)= CEA  CEB.
II.9. Produsul cartezian a douã mulţimile A şi B:
A x B = {(a,b)aA  bB}
Proprietãţile produsului cartezian ( A,B,C,D avem):
1. A x B  B x A, dacã A  B;
2. (A x B)  (A x C) = A x (B  C);
3. (A  B) x C = (A x C)  (B x C);
4. (A  B) x C = (A x C)  (B x C);
5. (A \ B) x C = A x C \ B x C;
6. (A  B) x (C  D) = (A x C)  (B x D)
Definiţia II.9.1. Mulţimile A şi B se numesc echipotente dacã existã o bijecţie de la A la B.
Definiţia II.9.2. Fie E o mulţime. Aceasta se numeşte finitã dacã E =  sau dacã existã nN, astfel încât E este echipotentã cu mulţimea {1,2,…,n}.
Definiţia II.9.3. O mulţime E se numeşte infinitã dacã ea nu este finitã. Exemple de mulţimi infinite sunt: N, Z, Q, R.
Definiţia II.9.4. Fie E o mulţime. Aceasta se numeşte numãrabilã dacã este echipoentã cu N. Exemplu: Mulţimea numerelor raţionale.
Definiţia II.9.5. O mulţime se numeşte cel mult numãrabilã dacã este finitã sau numãrabilã.
Definiţia II.9.6. Fie E o mulţime. Se numeşte cardinalul acestei mulţimi un simbo asociat ei, notat E sau card E, astfel încât E = F , dacã şi numai dacã E este echipotentã cu F; cardinalul mulţimii vide se noteazã cu 0, cardinalul mulţimii {1,2,…,n} cu nN, senoteazã cu n, iar cardinalul mulţimii N se noteazã cu x0 (alef zero).
Teorema II.9.1. Fie A şi B douã mulţimi finite. Atunci:
A  B = A + B -A  B 
Teorema II.9.2. Fie A, B şi C trei mulţimi finite. Atunci:
A  B  C= A +B +C - A  B - A  C - B  C + A  B C

Read more...

MANUAL GEOMETRIE CLASA A-8-A - TEORIE,PROBLEME,REZOLVARE


                    CUPRINS
     PUNCTE,DREPTE,PLANE    
       Introducere
       Propozitii despre puncte, drepte si plane
       Determinarea planului
       Pozitii relative ale dreptelor si planurilor in spatiu
       Pozitii relative a doua drepte in spatiu
          PROBLEME 1
       Pozitiile relative ale unei drepte fata de un plan
       Pozitiile relative a doua plane
       Cateva teoreme de paralelism
          PROBLEME 2
       Pozitiile relative a 3 plane
          PROBLEME 3
       Alte teoreme de parallelism
          PROBLEME 4
       Perpendicularitate in spatiu
       Drepte perpendiculare
       Dreapta perpendiculara pe un plan
          PROBLEME 5
       Teorema celor trei perpendiculare
          PROBLEME 6
       Plane perpendiculare
       Perpendiculara comuna a doua drepte
       Perpendicularitate si parallelism
       Perpendiculare si oblice. Distanta de la un punct la un plan
          PROBLEME 7
       Proiectii
       Proiectii pe un plan
          PROBLEME 8
       Unghiul a doua plane
       Unghiul unei drepte cu un plan
       Unghiuri diedre
          PROBLEME 9
     POLIEDRE PARTICULARE    
       Tetraedru
          PROBLEME 10
       Prisma
          PROBLEME 11
       Paralelipiped
          PROBLEME 12
       Volumul unei prisme tringhiulare
          PROBLEME 13
       Piramida
       Volumul piramidei
          PROBLEME 14
       Trunchi de piramida
       Volumul trunchiului de piramida
          PROBLEME 15
       Poliedre convexe in general
     TRANSFORMARI IN SPATIU    
       Simetria fata de un punct
       Simetria fata de o dreapta
       Simetria fata de un plan
       Translatie in spatiu
       Rotatie in jurul unei axe
       Centru, axa, plan de simetrie ale unei multimi de puncte
          PROBLEME 17
     SUPRAFETE SI CORPURI ROTUNDE    
       Generalitati. Consideratii intuitive
       Cilindri circulari
       Panze conice circulare
       Sfera
       Tangenta suprafetelor curbe
           PROBLEME 18
        Volumele si ariile corpurilor rotunde
        Volumul cilindrului
        Volumul conului
        Aria laterala a cilindrului si a conului
        Aria laterala a cilindrului drept
        Aria laterala a conului circular drept
        Aria si volumul trunchiului de con circular drept
        Aria sferei
        Volumul sferei
           PROBLEME 19
           PROBLEME RECAPITULATIVE
                 INDICATII SI RASPUNSURI

Read more...

ALGEBRÃ

miercuri, 9 decembrie 2009

Elemente de logicã matematicã
Mulţimi
Relaţii binare
Funcţii
Operaţii cu numere reale
Ecuaţii şi inecuaţii de gradul întâi
Numere complexe
Ecuaţii şi inecuaţii de gradul al II-lea
Ecuaţii algebrice de gradul III, IV şi V
Logaritmi
Metoda inducţiei matematice
Analizã combinatorie
Progresii
Polinoame
Permutãri, matrici, determinanţi
Sisteme lineare
Structuri algebrice

Read more...

Elemente de logicã matematicã

Read more...

Mulţimi

Read more...

Relaţii binare

Read more...

Funcţii

Read more...

Operaţii cu numere reale

Read more...

Ecuaţii şi inecuaţii de gradul întâi

Read more...

Numere complexe

Read more...

Ecuaţii şi inecuaţii de gradul al II-lea

Read more...

Ecuaţii algebrice de gradul III, IV şi V

Read more...

Logaritmi

Read more...

Metoda inducţiei matematice

Read more...

Analizã combinatorie

Read more...