MANUAL GEOMETRIE CLASA A-8-A - TEORIE,PROBLEME,REZOLVARE

duminică, 3 ianuarie 2010


                    CUPRINS
     PUNCTE,DREPTE,PLANE    
       Introducere
       Propozitii despre puncte, drepte si plane
       Determinarea planului
       Pozitii relative ale dreptelor si planurilor in spatiu
       Pozitii relative a doua drepte in spatiu
          PROBLEME 1
       Pozitiile relative ale unei drepte fata de un plan
       Pozitiile relative a doua plane
       Cateva teoreme de paralelism
          PROBLEME 2
       Pozitiile relative a 3 plane
          PROBLEME 3
       Alte teoreme de parallelism
          PROBLEME 4
       Perpendicularitate in spatiu
       Drepte perpendiculare
       Dreapta perpendiculara pe un plan
          PROBLEME 5
       Teorema celor trei perpendiculare
          PROBLEME 6
       Plane perpendiculare
       Perpendiculara comuna a doua drepte
       Perpendicularitate si parallelism
       Perpendiculare si oblice. Distanta de la un punct la un plan
          PROBLEME 7
       Proiectii
       Proiectii pe un plan
          PROBLEME 8
       Unghiul a doua plane
       Unghiul unei drepte cu un plan
       Unghiuri diedre
          PROBLEME 9
     POLIEDRE PARTICULARE    
       Tetraedru
          PROBLEME 10
       Prisma
          PROBLEME 11
       Paralelipiped
          PROBLEME 12
       Volumul unei prisme tringhiulare
          PROBLEME 13
       Piramida
       Volumul piramidei
          PROBLEME 14
       Trunchi de piramida
       Volumul trunchiului de piramida
          PROBLEME 15
       Poliedre convexe in general
     TRANSFORMARI IN SPATIU    
       Simetria fata de un punct
       Simetria fata de o dreapta
       Simetria fata de un plan
       Translatie in spatiu
       Rotatie in jurul unei axe
       Centru, axa, plan de simetrie ale unei multimi de puncte
          PROBLEME 17
     SUPRAFETE SI CORPURI ROTUNDE    
       Generalitati. Consideratii intuitive
       Cilindri circulari
       Panze conice circulare
       Sfera
       Tangenta suprafetelor curbe
           PROBLEME 18
        Volumele si ariile corpurilor rotunde
        Volumul cilindrului
        Volumul conului
        Aria laterala a cilindrului si a conului
        Aria laterala a cilindrului drept
        Aria laterala a conului circular drept
        Aria si volumul trunchiului de con circular drept
        Aria sferei
        Volumul sferei
           PROBLEME 19
           PROBLEME RECAPITULATIVE
                 INDICATII SI RASPUNSURI

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu